Μονάδα Παραγωγής

Μονάδα Παραγωγής

Το εργοστάσιο και τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στην κεντρική Ελλάδα 10 χλμ. έξω από το κέντρο της πόλης των Τρικάλων Θεσσαλίας. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε μια έκταση 36.000 m2 στην περιοχή Ταξιάρχες Τρικάλων, πλήρως εναρμονισμένες με τις περιμετρικές αγροτικές εκτάσεις. Το σύνολο των κτιρίων, τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες της παραγωγής, της διοίκησης, του κεντρικού λογιστηρίου και της αποθήκευσης καλύπτουν 14.500 m2 της συνολικής έκτασης.

Εργοστάσιο

Εργοστάσιο

Η ΒΙΟΣΕΡ, μέσω των προϊόντων της, προσπαθεί να δίνει λύσεις στις καθημερινές ανάγκες των πελατών της. Η κύρια γκάμα των προϊόντων αποτελείται από αποστειρωμένα ενδοφλέβια διαλύματα, ουρολογικά προϊόντα, προϊόντα έκπλυσης, καθώς και αποστειρωμένες συσκευές έγχυσης μίας χρήσης.

Το εργοστάσιο και τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στην κεντρική Ελλάδα 10 χλμ. έξω από το κέντρο της πόλης των Τρικάλων Θεσσαλίας. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε μια έκταση 36.000 m2 στην περιοχή Ταξιάρχες Τρικάλων, πλήρως εναρμονισμένες με τις περιμετρικές αγροτικές εκτάσεις. Το σύνολο των κτιρίων, τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες της παραγωγής, της διοίκησης, του κεντρικού λογιστηρίου και της αποθήκευσης καλύπτουν 14.500 m2 της συνολικής έκτασης.

Τεχνολογία

Τεχνολογία

Η λειτουργία της παραγωγής ακολουθεί αυστηρά και ξεκάθαρα τις εδραιωμένες και ισχύουσες μεθόδους και διαδικασίες, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις αρχές της ορθής παρασκευαστικής πρακτικής (GMP), “Κατασκευή αποστειρωμένων προϊόντων”, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι των μικροβιολογικών, σωματιδιακών και πυρετογόνων μολύνσεων.

Κάθε στάδιο της παρασκευής διεξάγεται σε καθαρές περιοχές με την απαιτούμενη περιβαλλοντική καθαριότητα. Ο εξοπλισμός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να καθαρίζεται εύκολα, ενώ οι διαδικασίες αποστείρωσης καλύπτουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Οι εγκαταστάσεις βελτιώνονται συνεχώς, εφαρμόζοντας τα τελευταία τεχνολογικά επιτεύγματα και ικανοποιώντας τους νέους κανονισμούς του GMP.

Ο κύριος εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των διαλυμάτων έγχυσης, σε στρογγυλές και οβάλ φιάλες διαφόρων μεγεθών, βασίζεται στην τεχνολογία Bottlepack® Blow-Fill-Seal.

H ΒΙΟΣΕΡ χρησιμοποιεί επίσης υψηλά αυτοματοποιημένα συστήματα επεξεργασίας νερού, απόσταξης, προετοιμασίας διαλυμάτων, αποστείρωσης και συσκευασίας.

Ποιοτικός Έλεγχος

Ποιοτικός Έλεγχος

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (QMS)

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΒΙΟΣΕΡ διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των: ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2012, των c-GMP, c- GLP, c-GDP, WHO και της επικαιροποιημένης Οδηγίας 93/42/ECC.

Το Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας:

 • Τηρεί και εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Προγραμματίζει και διεκπεραιώνει εσωτερικές επιθεωρήσεις.
 • Πραγματοποιεί την ετήσια ανασκόπηση της ποιότητας όλων των προϊόντων.
 • Διαχειρίζεται παράπονα πελατών.
 • Σχεδιάζει και πραγματοποιεί τους ελέγχους καταλληλότητας του εξοπλισμού καθώς και την επικύρωση της αξιοπιστίας όλων των διαδικασιών παραγωγής και ελέγχου.
 • Εφαρμόζει την διαδικασία ελέγχου αλλαγών (Change control).
 • Εφαρμόζει την διαδικασία χειρισμού των αποκλίσεων (Deviations), καθώς και την διαδικασία λήψης και παρακολούθησης των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών (CAPA’s).
 • Προβαίνει σε Ανάλυση/ Εκτίμηση τυχόν κινδύνων κατά την εφαρμογή των διαδικασιών και λαμβάνει μέτρα για την αποφυγή τους.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΒΙΟΣΕΡ, συμπεριλαμβανομένης και της Διοίκησης, καθορίζει και εφαρμόζει συγκεκριμένη Πολιτική Ποιότητας. Όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την ποιότητα διεξάγονται με συστηματικό και ενδεδειγμένο τρόπο, όπως αντικατοπτρίζεται στο Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας.

Η ΒΙΟΣΕΡ προσπαθεί συνεχώς να παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας και με την ενεργό συμμετοχή του προσωπικού της, των πελατών και προμηθευτών της επιτυγχάνει κερδοφόρα ανάπτυξη, επιδιώκοντας τα πρωτεία σε όλα όσα κάνει. Η αφοσίωση όλων των εργαζομένων στην Πολιτική Ποιότητας και η βελτίωση των επιδόσεών τους, προωθείται από την εταιρεία μέσω ειδικών μαθημάτων κατάρτισης και την ενθάρρυνση της δημιουργικότητας στα πλαίσια της ομαδικής εργασίας.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου της ΒΙΟΣΕΡ έχει στη διάθεσή του τα κατάλληλα εργαστήρια ελέγχου και επαρκείς πόρους, ώστε να βεβαιώνει ότι όλες οι δραστηριότητες ελέγχου της ποιότητας των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της σταθερότητας, εκτελούνται αποτελεσματικά και αξιόπιστα. Το ειδικευμένο πρόσωπο της ΒΙΟΣΕΡ πιστοποιεί κάθε παρτίδα τελικού προϊόντος, πριν από τη διάθεσή της στην αγορά και βεβαιώνει ότι όλα τα στάδια παρασκευής και ελέγχου έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας, τα GMP και την Εθνική νομοθεσία.

Logistics

Logistics

Τα logistics αποτελούν τη διαδικασία σχεδιασμού, εφαρμογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας της αποθήκευσης και ροής, τόσο των πρώτων υλών όσο και των τελικών προϊόντων, καθώς και της καταγραφής και αρχειοθέτησης των απαραίτητων δεδομένων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, από το χώρο της παραγωγής έως τον τελικό πελάτη.

Ο απώτερος στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:
 • Γραπτή δήλωση της πολιτικής εξυπηρέτησης των πελατών
 • Οργανωτική δομή
 • Ευελιξία συστήματος
 • Επίπεδο αποθεμάτων
 • Πληροφορίες παραγγελιών
 • Στοιχεία του κύκλου παραγγελίας
 • Ταχεία αποστολή παραγγελιών
 • Ακρίβεια συστήματος
 • Υποκατάσταση προϊόντων
 • Ιχνηλάτηση των προϊόντων
 • Αιτήματα πελατών, παράπονα και επιστροφές προϊόντων
 • Αντικατάσταση προϊόντων

Πιστοποίησεις: DY8/1348/2004, EN ISO 13485, EN ISO 9001