Περιέκτες Μεγάλου Όγκου

Διαλύματα Μεγάλου Όγκου Ουρολογικά και Έκπλυσης

Διαλύματα Μεγάλου Όγκου Ουρολογικά και Έκπλυσης για διεγχειρητική και μετεγχειρητική χρήση

  • Αποστειρωμένα και ελεύθερα πυρετογόνων διαλύματα έκπλυσης
  • Σάκοι κατασκευασμένοι από Medical Grade PVC, με προστατευτικό περίβλημα (PE/PA/PP)
  • Ειδική θύρα για τη συσκευή έκπλυσης
  • Σύστημα ανάρτησης (heavy duty)
  • Διατίθενται σε σάκους δύο και τριών λίτρων

Διαθέσιμα διαλύματα:

  • Biourisol (Sorbitol 2,7% and Mannitol 0,54%)
  • Sodium Chloride 0,9%
  • Water For Injections
  • Ringer Solution
  • Ringer Lactated

Πιστοποίησεις: DY8/1348/2004, EN ISO 13485, EN ISO 9001